Logotyp Lambda

Rehabilitacja ruchowa dla dzieci i dorosłych

rehabilitacja ruchowa

Celem rehabilitacji ruchowej jest:

zwiększenie ogólnej wydolności organizmu
doskonalenie cech motorycznych
rozwijanie sprawności psychofizycznej;
korekcja oraz kompensacja odchyleń i braków rozwojowych
kształtowanie koncentracji poprzez gry i zabawy
korygowanie wad postawy
utrwalanie nabytych umiejętności;

Zakres działań:

zapewnienie w maksymalnym stopniu możliwości efektów w przywracaniu utraconej sprawności psychofizycznej
przeciwdziałanie akinezji (bezruchowi)
mobilizowanie deficytu czynnościowo-ruchowego
sterowanie procesem kompensacji i adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego
zapobieganie pogłębieniu skoliozy oraz narastaniu przykurczy
rehabilitacja dla dzieci
logo Lambda
Jesteśmy tu po to, aby Wam pomagać. Dobro pacjenta jest naszym priorytetem.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram