Logotyp Lambda

Terapia SI

Terapia SI

Opis badania

Zaburzenia SI (integracji sensorycznej) - to nieprawidłowości w prawidłowym odbieraniu i interpretacji bodźców sensorycznych, co prowadzi do nieprawidłowej reakcji na poddawane wrażenia zmysłowe.
 Zaburzenia Integracji Sensorycznej najczęściej rozpoznaje się u dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Dzieje się to w oparciu o szczegółową diagnozę. 
Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, których zadaniem jest wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych.
Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.
Terapeuta przeprowadza badanie, posługując się kilkoma narzędziami. Następnie opracowuje plan terapii SI, aby rehabilitacja sensoryczna przebiegała w sposób zoptymalizowany. Ważne jest uwzględnienie potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodziców

Terapię SI zaleca się dzieciom które między innymi:

wykazują nadwrażliwość na dotyk
nie chcą ubierać ubrań z metkami
nie lubią bawić się w piasku
ciągle się potykają, przewracają
popychają inne dzieci, rzucają zabawkami w innych
robią rzeczy, które uznaje się za przejaw agresji
mają wybiórczość pokarmową
są ciągle pobudzone i zdenerwowane
mają problemy z rysowaniem
często przybierają negatywną postawę
mają problemy z napięciem mięśniowym
boją się głośnych dźwięków lub wręcz odwrotnie szukają bodźców słuchowych w postaci głośnej muzyki
mogą być bardzo ostrożne, wielu rzeczy się boją
integracja sensoryczna
terapia dla dzieci

Dzieci z grup ryzyka:

bez stwierdzonych zespołów lub dysfunkcji, ale prezentujące niepokojące zachowania.
zespołem Downa
ADHD
spektrum autyzmu
mózgowym porażeniem dziecięcym
upośledzeniem umysłowym
logo Lambda
Jesteśmy tu po to, aby Wam pomagać. Dobro pacjenta jest naszym priorytetem.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram